10-11 weken

Met 10 tot 11 weken zwangerschap heb je een tweede afspraak bij de zorgverlener. Tijdens deze afspraak:

  • maakt de zorgverlener een echo om de definitieve uitgerekende datum vast te stellen;
  • kijkt de zorgverlener ook naar de hartslag van je baby;
  • vraagt de zorgverlener of gebruik wenst je maken van de prenatale screening;
  • stelt de zorgverlener vragen over jouw gezondheid en de gezondheid van je familie. Ook wordt er gevraagd naar eventuele voorgaande zwangerschappen / bevallingen;
  • wordt er een standaard zwangeren bloedonderzoek aangevraagd / afgenomen;
  • vertelt de zorgverlener jou of je bij de eerstelijns verloskundige blijft of dat je onder behandeling gaat van een gynaecoloog. Dit is nodig als je toch een medische indicatie blijkt te hebben.

Zwangeren met een medische indicatie kunnen telefonisch contact leggen met een 1e lijns verloskundigenpraktijk voor de kraambedcontroles.

Tip

Meld je nu al aan bij een kraamzorg organisatie.

Inschrijven kraamzorg

Schrijf je vóór de 16 weken zwangerschap in bij een kraamzorgorganisatie. In ons VSV zijn de volgende kraamzorgorganisaties aangesloten:

Nieuwe zwangerenbespreking (NZB)

Tijdens deze bespreking wordt de risicoselectie en indicatie voor 1e lijns (verloskundige) of 2e lijns (gynaecoloog) zorg bepaald. Tevens wordt er gekeken of er een indicatie is voor vervroegd prenataal huisbezoek, het toewijzen van een zorgpad.  Iedere zwangere heeft een coördinerend zorgverlener en er wordt gezamenlijk een geboortezorgplan opgesteld.