Lid worden?

Procedure van toetreding

De volgende stappen:

  1. Het kandidaatlid dat wil toetreden bekijkt zelf of hij/zij voldoet aan de voorwaarden en vult het digitale aanmeldformulier in.
  2. Het bestuur toetst of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet, zoals vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.
  3. Besluit van het VSV bestuur t.a.v. toetreding van het kandidaatlid.
  4. Het kandidaatlid wordt geïnformeerd over het besluit van het bestuur.
  5. Wil je meelezend lid worden, lees hier meer informatie en stuur een mail met je verzoek naar secretaresse.vsvtwente@gmail.com.

Toelichting op de voorwaarden

De voorwaarden voor lidmaatschap staan genoemd in huishoudelijk reglement van het VSV Twente. Diegene die lid wil worden van het VSV Twente geeft in het overzicht aan of hij/zij voldoet aan de gestelde voorwaarden voor lidmaatschap van het VSV. Het ingevulde overzicht van voorwaarden vormt de basis voor het besluit over toetreding van het beoogd lid tot het VSV Twente.  

Upload je profielfoto
Toon voorwaarden