Moederraad 2023 Vsv Twente

Moederraad

De moederraad is een initiatief van het VSV Twente [1] met als doel de zwangere in Twente een duidelijke stem te geven in de geboortezorg.

De Moederraad

Het bestuur van de Moederraad komt gemiddeld vijf maal per jaar bijeen. We zijn de schakel tussen de zwangere en de zorgverleners in de geboortezorg. Op dit moment is het VSV Twente bijvoorbeeld bezig om alle zorgpaden[2] te herschrijven en –waar mogelijk- te verbeteren. Vaak worden die zorgpaden aan ons voorgelegd, wij beoordelen dan of ze compleet en goed ingericht zijn voor de zwangere/(aanstaande) ouders. Voorbeelden hiervan zijn dat we meedenken in de opzet van een informatiefolder of de volledigheid van een richtlijn beoordelen. We houden hierbij het perspectief van de zwangere en/of de ouder(s) in gedachten: is de informatie begrijpelijk, compleet en sluit het aan bij waar behoefte aan is?

Laat je horen

Wij zouden graag zien dat de moederraad nog meer bekendheid krijgt bij (aanstaande) ouders. Hoe mooi zou het zijn als de aanstaande en/of kersverse ouders ons weten te vinden wanneer zij tips hebben voor de geboortezorg in Twente!
Door onze facebookpagina ‘Moederraad Twente’ te liken, blijf je op de hoogte van wat ons zoal bezighoudt en kan je eenvoudig reageren op onze berichten.

Onze moederraad zoekt nog leden! Dus heb je interesse? Stuur dan een mail naar moederraadtwente@gmail.com

[1] VSV Twente is een samenwerkingsverband tussen gynaecologen, verloskundigen, kraamzorg, kinderartsen en de GGD met als doel de beste start bieden aan moeder en kind. 
[2] Een zorgpad kan worden gezien als de beschrijving van opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria in het zorgproces. Het is een middel om een patiëntgerichte zorg op een systematische wijze te plannen en op te volgen.​