Banner Visie Vsv Twente

Visie

VSV Twente is opgericht met als doel de perinatale sterfte en morbiditeit in de regio Twente te verminderen. De vereniging beoogt duurzame samenwerking van kwalitatief hoogwaardige en doelmatige integrale geboortezorg, waarbij wordt gestreefd naar gelijkwaardigheid voor alle betrokkenen bij de vereniging.

Het VSV Twente gelooft in:

 • De beste zorg leveren voor een zwangere en daarom hebben we elkaar nodig;
 • Elkaar veel vertrouwen geven om de kwaliteit van zorg te verbeteren;
 • Trots zijn op ons werk: geboortezorg in Twente, gezonde moeders en kinderen;
 • Elkaar versterken;
 • Kinderen zo plezierig mogelijk een gezonde en goede start geven;
 • Toekomstbestendige zorg bewerkstelligen. Zorg leveren die we willen, niet omdat het moet;
 • Zelf de lol en het werkplezier er in houden;
 • Ouders een prettige beleving van de zwangerschap en geboorte geven;
 • In Twente de beste geboortezorg organiseren en ons daar verantwoordelijk voor voelen;
 • De kansen en mogelijkheden van waardegerichte geboortezorg;
 • Ondersteuning van de kinderwens, we hebben een grote rol in de ervaring van een vrouw.

Kinderen een goede start geven, ouders een prettige beleving van de zwangerschap en geboorte geven en trots zijn op ons werk.