8-9 weken

Als je 8 tot 9 weken zwanger bent, heb je de eerste afspraak bij de verloskundige of gynaecoloog. Wat kun je verwachten tijdens deze afspraak?

  • de zorgverlener onderzoekt of het hartje klopt middels een echo.
  • de zorgverlener onderzoekt of je zwanger bent van een meerling (tweeling of misschien meer).
  • de zorgverlener bepaalt wanneer je uitgerekend bent.
  • het intakeformulier gezamenlijk ingevuld. Ook je (medische) voorgeschiedenis en je familiegeschiedenis komen hier aan de orde. 
  • je krijgt informatie over prenatale screeningsmogelijkheden in Nederland. Je kunt je ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen.
  • Dit counselingsgesprek wordt vaak gecombineerd met de echoscopische termijnbepaling. Indien gewenst (counseling en) organisatie van NIPT, 13 weken echo in het kader van de IMITAS studie (ETSEO), prenatale diagnostiek, 20 weken echo (SEO).
  • de zorgverlener geeft je informatie over de samenwerking binnen VSV Twente. De zorgverlener vraagt je of zij jouw zwangerschap mag bespreken binnen het tweewekelijkse intakeoverleg van alle nieuwe zwangeren (NZB).
  • je krijgt een foldermap met allerlei informatie voor zwangeren.
  • er zijn praktijken binnen het VSV geschoold in Centering Pregnancy.

Tip

Kijk op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor meer informatie over prenatale screening.